Vertalingen van officiële documenten worden door onze deskundige notaris beëdigde vertalers in
alle talen uitgevoerd. Hieronder vindt u sommige documenten die wij vertalen:

 
Vertalingen van Gemeentelijke Basisadministratie Uittreksels
Vertalingen van Loonstroken
Vertalingen van Brieven
Vertalingen van Apostille
Vertalingen van Tekeningsbevoegde Lijsten
Vertalingen van Handelsactiviteiten Documenten
Vertalingen van Machtigingen
Vertalingen van Belastingformulieren
Vertalingen van Rijbewijzen
Vertalingen van Huwelijksaktes
Vertalingen van Schadeformulieren
Vertalingen van Rekeningoverzichten
Vertalingen van Goedgedrag
Vertalingen van Strafblad
Vertalingen van Notariële Verklaringen
Vertalingen van Hoger Beroep Documenten
Vertalingen van Rapporten
Vertalingen van Recepten

Vertalingen van Certificaten
Vertalingen van Paspoorten
Vertalingen van Cv’s
Vertalingen van TIR carnets
Vertalingen van Staatsbladen
Vertalingen van Commerciële Registratie Staatsbladen
Vertalingen van Contracten
Vertalingen van Immigratieaanvragen
Vertalingen van Kentekenbewijzen
Vertalingen van Rijbewijzen
Vertalingen van Ontslagbewijzen
Vertalingen van Dokter Rapporten
Vertalingen van Bankafschriften
Beëdigde Vertaling
Vertalingen van Presentaties
Vertalingen van Rechtbank Beschikkingen
Vertalingen van Gezondheidsverklaringen
Vertalingen van Ziekenhuisverklaringen
Vertalingen van Aanbevelingsbrieven
Vertalingen van Biografieën
Vertalingen van Verzoekschriften
Vertalingen van Geboorteaktes
Vertalingen van Vergunningen
Vertalingen van Inkomstenverklaringen
Vertalingen van Identiteitsbewijzen
Vertalingen van Visa Aanvraag Documenten
Notaris Beëdigde Vertaling
Vertalingen van (Voorbeeld) Kopie van Identiteitskaar

Het internet (web) site, speciaal voor zijn klanten ontworpen, heeft een specifieke techniek en taal
voor zich ontworpen en is in onze huidige tijd een sterke commerciële en culturele promotie
middel geworden. Handel via het internet wordt met elke dag steeds gebruikelijker en is in onze
tijd een onmisbare handelsaan- verkoop middel geworden. Op basis hiervan, stellen wij als
Dilkent VERTALINGSBUREAU (Bay Translate) onze IT-onderwijs genoten en ervaren vertalers
op voor website vertalingsdiensten. Het voltooien van vertalingswaardige websites van
verschillende waardevolle bedrijven verhoogd onze vertalingsbetrouwbaarheid en  kennis.
Voor een prijs- en levertijd is het nodig dat u de te vertalen website in een word bestand overzet
en dit aan onze Dilkent VERTALINGSBUREAU (Bay Translate) mailadressen verstuurd.
Onze deskundige projectleiders zullen vervolgens de tekst en de algemene taal gebruikt van het
website onderzoeken en met de vertalingsdetails bij u terugkomen. Als Dilkent
VERTALINGSBUREAU (Bay Translate) leveren wij website vertalingsdiensten in alle talen met
voorop gesteld Engels, Duits, Russisch, Japans, Chinees, Bulgaars, Frans, Italiaans en Spaans.

In deze periode waarin het belang van onze Land op het gebied van Internationale handel stijgt,
zijn wij als Dilkent VERTALINGSBUREAU (Dilkent TERCÜME) vereerd om dienst te geven aan
Turkije’s meest waardevolle industriële organisaties. Dilkent VERTALINGSBUREAU (Dilkent
TERCÜME), die op dit gebied ervaren en gespecialiseerde vertalers heeft, geeft tijdens zijn
vertaling maximale gevoeligheid en toont aan onze gerenommeerde organisaties in haar
vertaaldiensten een volledige zakenpartner mentaliteit zien.
 
Als Dilkent VERTALINGSBUREAU (Dilkent TERCÜME), geven wij naast geschreven vertalingen
ook  simultane (tolk) diensten in alle talen aan onze gerenommeerde zakenpartners tijdens
vergaderingen en zakenreizen.
 
Sommige zakelijke vertalingsdiensten vindt u hieronder als titels weergegeven. Ook op dit gebied
bieden wij als Dilkent VERTALINGSBUREAU (Dilkent TERCÜME) met onze deskundige
vertalers, kwalitatieve en terminologie passende vertalingsdiensten.
 
Vertalingen van Financiële Overzichten
Vertalingen van Jaarverslagen
Vertalingen van Algemene Bestuursbesluiten
Vertalingen van Lease/Huur Contracten
Vertalingen van Verificatie Bewijzen
Vertalingen van Organisatie Overeenkomsten
Vertalingen van Kasstroomoverzichten
Vertalingen van Marketing Rapporten
Vertalingen van Polis Bladen
Vertalingen van Omzet Rapporten
Vertalingen van Verzekeringspolisbladen
Vertalingen van Oprichtingsaktes
Vertalingen van Financiële Tabellen
Vertalingen van Technische Beschrijvingen
Vertalingen van Handelsregisters
Vertalingen van Commerciële Correspondentie

Hieronder vindt u sommige van onze juridische vertalingsdiensten onderverdeeld in de volgende
onderwerpen.

Vertalingen van Aan- en Verkoop Overeenkomsten
Vertalingen van Overeenkomsten
Vertalingen van EC (EU) Wetgeving
Vertalingen van Echtscheidingsbesluiten
Vertalingen van Verenigingsreglementen
Vertalingen van Formulieren
Vertalingen van Kennisgevingen
Vertalingen van Dagvaardingen
Vertalingen van Bouw Biedingen
Vertalingen van Bouw Onderaannemer Overeenkomsten
Vertalingen van Wetsartikelen
Vertalingen van Beschikkingen
Vertalingen van Contracten
Vertalingen van Eigendomsaktes
Vertalingen van Bedrijfsreglementen
Vertalingen van Aktes
Vertalingen van Registratie Documenten
Vertalingen van Testamenten
Vertalingen van Fiscale Documenten
Vertalingen van Buitenlandse Wetgevingen
Vertalingen van Buitenlandse Rechtelijke Beschikkingen
Vertalingen van Machtigingen
Vertalingen van Regelgevingen

Translation of your official documents made by an experienced notary certified translators who
are experts in their fields.

Some of the translated documents are as below:
 
Residency Document Translation
Paycheck Translation
Letter Translation
Apostille Translation
Signatory Circular Translation
Certificate of Activity Translation
Power of Attorney Translation
Tax Board Translation
Driving License Translation
Marriage Document Translation
Accident Report Translation
Bank Account Book Translation
Marriage Book Translation
MernisDocument Translation
Criminal Record Translation
Identity Register Document Translation
Notary Certified Translation
Appeal Document Translation
Report Translation
Prescription Translation
Certificate Translation
Passport Translation
CV Translation
Short Background Translation
TIR Carnet Translation

Official Gazette Translation
Trade Registry Gazette Translation
Agreement Translation
Immigration Services Application Documents Translation
Car License Translation
Driving License Translation
Military Discharge Document Translation
Doctor Report Translation
Bank Account Statement Translation
Sworn Translation
Presentation Translation
Court Decision Translation
Health Report Translation
Hospital Report Translation
Testimonial Translation
Curriculum Vitae Translation
Petition Translation
Birth CertificateTranslation
License Translation
Income Table Translation
Identification Document Translation
Visa Application Documents Translation
Notary Certified Translation
Certified Copy of Identification Card Translation

Web pages have developed a certain expression technique and language specific to them. They
are the most widely used commercial and cultural promotion ways in the century we are now
living. Trade over internet has become more widely used every day. This made internet a very
preferable trading method. As Bay Translate we provide service in the field of web site translation
from the translators experienced in informatics. The fact that we have successfully translated a lot
of famous company web sites increases our recognition and reliability in this field.
 You can reach your web site to be translated to us from the web addresses of Bay Translate as a
word document in order to determine the price and the delivery time. 
 Our expert project specialists will inspect the text and general language characteristic of the web
site and then will be in touch with you about the translation details. 

We provide web site translation in the English, German, Russian, Japanese, Chinese, Bulgarian,
French, Italian, Spanish, Polnisch
and other languages.

Balance Sheets
Activity Reports
Activity Tables
General Assembly Resolutions
Lease Contracts
Control Authorization Certificates
Corporation Charters
Cash Flow Statements
Marketing Reports
Policies
Sales Reports
Insurance Policies
Articles of Association
Tables
Technical Specifications
Trade Journals
Business Correspondences

Examples to legal documents we provide translation services for:
Purchase and Sale Agreements
Agreements
EU Legislations
Decree Absolutes
Charters
Forms
Circulars
Notifications
Construction Tenders
Subcontracting Agreements for Construction
Law Articles
Decrees
Contracts
Bills
Corporate Bylaws
Covenants
Title Deeds
Registration Documents
Protocols
Legislations
Wills
Taxation Documents
Foreign Legislations

Foreign Rulings
Authorization Documents
Regulations

Vos documents nécessitant une traduction assermentée seront traduits par des traducteurs
assermentés.
Normalement, les traductions assermentées sont destinés aux avocats, notaires, professionnels
du droit et aux particuliers. Les traductions réalisées sont en général à destination des tribunaux,
administrations, consulats, etc.
 Obtenez la traduction assermentée de vos documents officiels dans les domaines suivants:
 
Traduction des diplômes,
Traduction d’état civil,

Traduction d’extrait d'acte de naissance,
Traduction des passeports,
Traduction des extraits de casier judiciaire,
Traduction des certificats de mariage,
Traduction des procès-verbaux d’assemblées générales,
Traduction des statuts ou d’autres actes notariés

Votre site internet est aujourd’hui la porte d’entrée principale de votre entreprise que vos clients
emprunteront afin de découvrir vos produits ou services. Traduire votre site web, c'est
démultiplier l'exposition de votre société, de vos produits et services. Nous vous proposons donc
de traduire votre message professionnel en plusieurs langues afin qu'il s'adresse au mieux et aux
plus de personnes possible.
 
Notre agence de traduction gère tous vos projets de traductions informatiques selon une
méthodologie de travail qui a deja fait ses preuves, tout en pensant aux détails et dans le respect
de la confidentialité. Un manuel d’utilisation mal traduit ne rendra pas bon service à l’utilisateur et
risque de donner une mauvaise image de votre produit. Au contraire, un produit dont le mode
d’emploi est bien traduit rendra son utilisateur heureux.
 
Si vous souhaitez traduire votre page internet, vous pouvez toujours nous envoyer les
informations souhaitées ( sous format Word) afin que nous puissions vous proposer un prix pour
la traduction de votre site.